• eJoy® - dealer oficial pentru Republica România
logo eJoy®

DEFINIȚII și TERMENI

Termeni și condiții

Domeniul www.ejoy.sk este administrat de societatea Pharmatico CE, s.r.o.. o societate cu răspundere limitată cu sediul în 811 01 Bratislava, str. Gorkého 10, Slovacia

Registrul comercial de pe lângă Tribunalul județean din Trenčín, Slovacia,

Secțiunea: S.r.o, nr. de înregistrare 31092/R

Sediul social: Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovacia

Nr. Înmatriculare.: 47 875 852

CIF: 2024171292Cod Unic de Înregistrare – nu este plătitor de TVA

email: [email protected]

tel .: 0949 209 200

 

  1. DEFINIȚII și TERMENI

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

eJoy® – este denumirea comercială a Pharmatico CE, s.r.o., o societate cu răspundere limitată sediul în 811 01 Bratislava, str. Gorkého 10, Slovacia Registrul comercial de pe lângă Tribunalul județean din Trenčín, Slovacia,

Secțiunea: S.r.o, nr. de înregistrare 31092/R

Sediul social: Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovacia

Nr. Înmatriculare.: 47 875 852

CIF: 2024171292Cod Unic de Înregistrare – nu este plătitor de TVA

 

VÂNZĂTOR – siteul www.ejoy.sk

SITE – magazinul online gazduit la adresa web www.ejoy.sk

CONȚINUT are următoarea definiție:

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui mesaj trimis Utilizatorilor sau Clienților prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de către Vânzător pe Site sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător.

BUNURI – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

UTILIZATOR – persoana fizică care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și acesta, respectiv prin crearea și utilizarea unui Cont pe Site.

CLIENT – Utilizator care efectuează o Comandă pe site, prin intermediul unui Cont sau folosind opțiunea de Comandă fără Cont

COMANDA – document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Produse de pe Site, cu indicarea expresă a acestora, la prețul și în conditiile menționate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, fără finalizarea Comenzii, nu reprezintă o Comandă.

COMENZI – Lista comenzilor adăugate pe site de către Utilizatori/Clienți regăsită în Contul de Client al Utilizatorului/Clientului.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricționate ale Site-ului.

FAVORITE – secțiunea din Contul utilizatorului care permite Utilizatorului/Clientului să creeze liste cu Produse și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții. Utilizatorul va beneficia de serviciul de urmărire a Produselor și Serviciilor adăugate, și va primi Comunicări Comerciale de la Vânzător legat de produsele adăugate în lista de Favorite, daca Clientul si-a exprimat consimtamatul in acest sens.

LISTA – secțiunea din Favorite în care Utilizatorul/Clientul poate adăuga Produsele și Serviciile pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții

COȘ DE CUMPĂRĂTURI – secțiune din Contul de Client care permite Utilizatorului/Clientului să adauge Produse sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment dat. În cazul în care Produsele și Serviciile nu sunt achiziționate în momentul adăugării, prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Produselor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia, daca Clientul si-a exprimat consimtamantul in acest sens.

PRODUSE CUMPĂRATE RECENT – secțiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona produsele Cumpărate folosind acel cont de Client.

COMENTARIILE ȘI REVIEW-URILE MELE – secțiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona Comentariile și Review-urile adăugate de acesta pe site.

COMENTARIU – mențiune lăsată de un Utilizator/Client, pe marginea unui Produs, a unui Review sau a unui alt Comentariu.

CONTRACT – reprezinta o Comandă confirmată și acceptată de către Vânzător.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj/notificare (email/SMS/telefon/push notification/ web notification) care pot conține informații generale sau tematice, informații, oferte sau promoții cu privire la produsele adăugate în coș, a produselor salvate în Lista de Favorite, informații cu privire la Servicii și Beneficii oferite celor care s-au înscris în Clubul EJoy® , precum și alte comunicări comerciale precum sondaje de opinie sau promovarea unor servicii și produse noi.

UTILIZARE ABUZIVĂ – reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului sau societăților afiliate acestuia.

  1. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator și/sau Client.

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implică aderarea Utilizatorului și/sau a Clientului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informați că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor EJoy®  și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății EJoy®  sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, EJoy®  își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Clientului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

2.4. Utilizatorul/Clientul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea EJoy®  la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul mesajelor primite de către Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de EJoy®  prin intermediul Site-ului si comunicărilor din partea EJoy®  de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, EJoy®  va șterge toate datele care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

2.7. Plasarea unei comenzi de către client este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de achiziție cu Vânzătorul (EJoy® ). Contractul de achiziție cu EJoy®  se încheie la data acceptării comenzii de către Vânzător, conform prevederilor cuprinse în termenii și condițiile de pe site.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de EJoy® .

2.9. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor/Clienților persoane fizice cu varsta minimă de 18 ani, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții. Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și că îndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Comenzi.

  1. Politica de vânzare online

3.1. Dispoziții generale

3.1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Utilizator și/sau Client.

3.1.2. În baza înregistrării clienților pe www.eJoy®.sk, va fi creat un cont de client, care poate fi utilizat pentru cumpărături în magazinul online www.eJoy®.sk (denumit în continuare „Contul de utilizator”). În cazul în care interfața web permite magazinului, clientul poate, de asemenea, să comande bunuri fără a fi necesară înregistrarea din interfața web a magazinului.

3.1.3. În momentul în care utilizatorul se înregistrează pe site și comandă bunuri, acesta trebuie să furnizeze toate datele corect. Orice modificare a datelor clientului, vor fi afișate în Contul de utilizator. Datele furnizate de Client în Contul de utilizator la momentul plasării unei comenzi vor fi considerate cele corecte de către Vânzător.

3.1.4. Accesul în Contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola pe care utilizatorul a folosit-o la crearea contului. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor necesare pentru a-și accesa Contul de utilizator și recunoaște că niciuna dintre entitățile implicate în operarea site-ului www.eJoy®.sk nu este responsabilă pentru încălcarea acestei obligații de către client/utilizator.

3.1.5. Clientul nu are dreptul să permită utilizarea Contului de utilizator de către terți.

3.1.6. Contul de utilizator poate fi anulat, mai ales atunci când clientul nu își utilizează mai mult timp acest cont sau în cazul în care clientul își încalcă obligațiile care îi revin în baza Contractului de vânzare (inclusiv termenii și condițiile disponibile pe site-ului).

3.1.6. Clientul înțelege că este posibil ca accesarea Contului de utilizator să nu fie posibilă în anumite cazuri, în special în cazul în care se execută lucrări ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului Vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3.1.7. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți/Utilizatori.

3.1.8. Pentru motive justificate, EJoy®  își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel EJoy®  și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.1.9. Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. EJoy®  nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, EJoy®  nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Utilizatorului in acest context.

3.1.10. Pentru livrarea comenzilor ce conțin mai multe produse, EJoy®  își rezervă dreptul de a solicita o plată în avans după confirmarea stocului propriu sau la furnizori, dar și a posiblității de livrare către client. În cazul în care Clientul nu acceptă achitarea în avans a comenzilor ce conțin un număr mai mare de produse, EJoy®  iși rezervă dreptul de a nu procesa și de a refuza comenzile respective.

3.2. Produse

3.2.1. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

3.2.2. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal și nu vor putea fi comercializate ulterior achiziționării acestora de la Vânzător.

3.2.3. Vânzătorul va putea limita, unuia sau mai multor Clienți/Utilizatori, capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2.4. Informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini și descrieri ale acestora) nu reprezintă o obligație contractuală din partea EJoy® , acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.2.6. Toate produsele comercializate pe Site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare (L449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora art 9-14, precum și a altor acte normative aplicabile precum OUG 34/2014 art 6, alin(1), lit. L. M. – respectiv a garanției legale de conformitate) și se bazează pe obținerea, de către EJoy® , a documentelor justificative pentru calitatea/durata de utilizare a Produselor comercializate, respectiv, certificate de autenticitate și/sau de conformitate, direct de la producător și/sau distribuitorii autorizați ai producătorului. Produsele sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Fiecare Produs are termenul de valabilitate inscripționat pe etichetă și după caz pe certificatul de garanție.
3.2.7. Clientul are opțiunea de a alege produsul oferit de Vânzător introducând numele produsului sau o parte din nume în caseta de căutare www.eJoy.sk. După selectarea produsului de către Client, www.eJoy.sk va oferi o listă de oferte relevante corespunzătoare solicitării/căutarii clientului. Lista de oferte/produse este organizată în funcție de popularitate, de prețul produselor, de cât de relevante sunt sau în ordine alfabetică.

3.2.8. Pentru fiecare ofertă/produs, EJoy®  va  furniza cel puțin următoarele informații:

– numele produsului;

– fotografia produsului; pot fi utilizate și fotografii, care pot varia, de exemplu, în culoarea ambalajului produsului; însă descrierea textului ofertei/produsului este întotdeauna decisivă pentru evaluarea conformității produselor cu o anumită ofertă;

– specificațiile produsului, în baza informațiilor furnizate de producător/distribuitor;

– prețul produsului și al serviciului – este întotdeauna menționat ca prețul cu TVA inclus, excluzând costul transportului bunurilor către client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă;

3.2.9. În afară de prețul produsului, oferta poate include și prețul transportului său către client sau în funcție de diferitele moduri de transport agreate de EJoy® , conform mențiunilor de pe Site.

3.2.10. După selectarea unei oferte specifice, clientul adaugă produsul într-un coș de cumpărături al cărui conținut poate fi verificat/ modificat / corectat de client înainte de a trimite comanda.

3.2.11. În coșul de cumpărături, clientul are afișate întotdeauna toate bunurile adăugate în coș, prețul afișat al fiecărui produs, cantitatea de articole individuale (bucăți), totalul tuturor produselor adăugate în coș conform prețului unitar afișat și cantității comandate și costurile de expediere ale produselor comandate.

3.2.12. Plasarea unei comenzi de către client este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de vânzare cu Vânzătorul / EJoy® . După plasarea comenzii, EJoy®  înregistrează comanda și trimite un e-mail la adresa introdusă de client atunci când a plasat comanda. Prin înregistrarea comenzii de către EJoy®  contractul nu se consideră încheiat. Comanda trebuie acceptată de către EJoy® , urmând ca după acceptare să se transmită o confirmare către client conform art 3.4.6 de mai jos.

3.2.13. Clientul recunoaște că drepturile și obligațiile individuale care decurg din Contractul de Vânzare, dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, livrarea Produsului, Garanția Calității Produsului, Revendicarea, Răspunderea EJoy®  – în calitate de Vânzător, Garanția Prețului de Achiziție și alte reclamații legate de relația contractuală între client și EJoy®  sunt cuprinse în prezentul document.

 

3.3. Prețul Produselor

3.3.1. Toate prețurile aferente Produselor afișate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. În cazul Produselor aflate la promoție, prețurile barate afișate pe Site în dreptul Produselor participante la promoție reprezintă prețul Produsului, valabil anterior aplicării reducerii de preț.

3.3.2. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui Produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse/preluate greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. Ne alocăm dreptul de a nu livra produsele respective (ale căror preț si/sau specificații au fost eronat afișate), dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

3.3.3. Plata Produselor comandate se poate efectua în avans, prin transfer bancar / depunere numerar in contul Vânzatorului / plata cu cardul, sau la livrarea Produselor de către curier (ramburs). În funcție de natura Produselor comercializate, Vânzătorul va avea dreptul ca, pentru anumite Produse, să solicite achitarea prețului exclusiv în avans.

3.3.4. Produsele comandate cu plata în avans se vor livra doar după achitarea integrală a produselor comandate de client și acceptarea comenzii de către Vânzător. Produsele vor fi considerate achitate la data creditării contului EJoy®  cu suma reprezentând contravaloarea integrală a acestora. Facturarea Produselor achiziționate se face exclusiv în RON. Produsele pot fi achiziționate și de către persoanele juridice, atât timp cât acestea nu desfășoară activități similare și sau intermediază cumpărarea pentru alte companii cu același profil ca EJoy®.

3.3.5. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Vânzătorul debitează contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea Produselor comandate. Autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorului de plăți PayU. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci din România sau din alte țări sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

3.3.6. Vânzătorul nu este și nu va putea fi ținut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de către Client în cazul plăților online, cum ar fi dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de către Client.

3.3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra Produselor pentru care a acceptat comanda până la achitarea integrală a preţului  Produselor de către Client.

3.3.8. Pentru fiecare Comandă, costul transportului va fi indicat separat. Costurile de livrare vor fi în sarcina Clientului, cu excepția Comenzilor a căror valoare totală depășește 70 de euro, caz în care acestea vor fi suportate de către Vânzător. Orice alte costuri legate de transport ce vor interveni între transportator şi Client după ce Produsele vor fi fost livrate de către Vânzător vor reveni în sarcina exclusivă a Clientului. Pentru o comandă care se poate accepta numai parțial, Vânzătorul va anunța clientul dacă e necesară retrimiterea comenzii în măsura în care costul de livrare trece în sarcina Clientului și trebuie agreat de către acesta.

3.4. Comanda

3.4.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin adăugarea Produsului dorit în coșul de cumpărături, telefonic – prin comunicarea detaliilor necesare agentului responsabil, prin e-mail, chat sau rețelele sociale. O comandă nu va fi considerată finalizată, decât în momentul în care Vânzătorul trimite confirmarea înregistrării acesteia pe e-mail. In cazul comenzilor plasate telefonic, comanda se considera finalizata la momentul la care Clientul valideaza comanda, dupa confirmarea acesteia pe e-mail de catre Vanzator (prin trimiterea unui e-mail de confirmare a înregistrării, etc).

3.4.2. La momentul accesării coșului de cumpărături, Produsele adăugate în acesta vor fi afișate, pentru a fi confirmate de către Client. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături nu generează automat înregistrarea comenzii și, respectiv, nu determină rezervarea automată a Produsului/Produselor din coș. După verificarea produselor pe care Clientul intenționează să le comande, Clientul isi va exprima optiunea privind modalitatea de livrare si modalitatea de plata si va completa formularul de comandă cu detaliile pentru livrare și facturare, respectiv nume şi prenume Client, adresa de livrare/facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Dupa completarea datelor de mai sus, Clientul va putea efectua comanda prin accesarea butonului Trimite comanda. Prin accesarea butonului Trimite comanda, Clientul recunoaste si accepta ca aceasta actiune poate implica o obligatie de plata – in functie de confirmarea / infirmarea comenzii de catre Vanzator.

3.4.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării Comenzii. Emailul primit de către Client, după plasarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. În situaţia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea plăţii. În cazul în care ați optat pentru plata în avans a produselor (e.g. plata cu cardul odată cu plasarea comenzii), vă informăm că efectuarea/înregistrarea plății nu garantează acceptarea și livrarea comenzii de către Vânzător. În cazul în care comanda nu poate fi acceptată (procesarea comenzii are loc, în general, într-un termen de 24 de ore) suma de bani plătită va fi restituită în contul dumneavoastră în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

3.4.4. Comanda se consideră finalizată doar la momentul confirmării înregistrării acesteia în mod expres de catre Vânzător sau, in cazul comenzilor plasate telefonic numai dupa validarea comenzii de catre Client. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Clientul înțelege că pe Site pot fi plasate mai multe comenzi, de la mai mulți clienți, în același timp, în timp ce produsele adăugate în coș nu sunt rezervate înainte de trimiterea comenzii de către client. De asemenea, în pofida măsurilor întreprinse de Vânzător, pot exista întârzieri de preluare a informației dinspre sistemul informatic unde sunt importate date actualizate privind stocul de către interfața platformei de comerț online la care Clientul are acces sau pot apărea unele erori la determinarea stocului fizic de produse al Vânzătorului și/sau la introducerea/importarea de date privind stocul de pe Site. Clientul va fi informat de către Vânzător despre apariția unor astfel de situații (lipsa anumitor produse din stocul fizic), fără întârziere, pe suport durabil de exemplu e-mail.

3.4.5. Toate Comenzile vor putea fi transmise exclusiv în limba română. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului în vederea acceptării comenzii și/sau executării contractului intervenit între Vânzător și Client.

3.4.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător pe suport durabil, de exemplu email sau, in cazul comenzilor plasate telefonic, doar la momentul validarii Comenzii de către Client și acceptarea comenzii de către Vânzător. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care a fost acceptată comanda plasată de către Client, urmând a se transmite acestuia o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care este informat că produsul a fost expediat. În situația în care comanda înregistrată nu poate fi acceptată, integral sau parțial, de către Vânzător, indiferent de motiv, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație, fără întârziere, și se vor rambursa sumele plătite în avans (după caz) în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

În cazul în care nu se poate onora un contract încheiat din cauza că stocul fizic de produse e insuficient în raport cu cantitatea comandată, produsul nu mai e disponibil imediat (întârzieri de livrare față de termenul convenit), a fost depistată o eroare tehnica ori  sunt constatate neconformități în momentul procesului de expediere a produselor, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație și, dacă părțile nu se înțeleg astfel, i se vor rambursa sumele plătite în avans pentru acel(e) produs(e) în cel mult 7 zile de la încetarea contractului .

Vânzătorul poate denunța unilateral Comanda acceptată, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului printr-un email sau orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător care face posibilă primirea comunicării de către client, fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri, în cazul în care:

– în caz de plată online, banca emitentă a cardului Clientului nu acceptă plata sau procesatorul de carduri agreat de Vânzător nu validează tranzacția, indiferent de motiv;
– În caz de plată prin bancă (Ordin de Plată / depunere numerar), dacă suma datorată de Client nu este depusă în contul indicat pe site in termen de 5 zile de la data finalizarii și înregistrării Comenzii;
– datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;
– activitatea Clientului pe Site produce și/sau poate produce daune de orice natură, prejudiciază în orice fel Site-ul, Societatea și/sau partenerii acesteia;
– produsele comandate nu mai sunt în stocul Vânzătorului și nici al furnizorului său;
– sunt realizate mai mult de două încercări de livrare consecutive, eșuate.

3.4.7. Toate Comenzile Clientului și stadiul acestora vor fi salvate în Contul creat de Client, la rubrica ”Comenzile mele” și vor putea fi vizualizate de acesta oricând va considera de cuviință.

3.4.8. Disponibilitatea unui Produs sau Serviciu va fi afișată în site.

Disponibilitatea afisată poate fi aproximativă, bazându-se pe stocuri scriptice din ziua precedentă.  Disponibilitatea efectivă a produselor în vederea livrării lor va fi confirmată odată cu transmiterea e-mailului privind acceptarea comenzii.

Dacă nu există mentiuni afisate privind disponibilitatea, Produsul nu este momentan disponibil în stocul EJoy® , fiind necesară o comandă a produsului la furnizorul cu care Vânzătorul colaborează, urmând ca disponibilitatea produsului (după caz) să fie confirmată Clientului prin emailul privind acceptarea comenzii.

3.4.9. Prin intermediul contractului de vânzare încheiat între Cumpărător și vânzător pot fi achiziționate online produsele de la art 2., alin (1), litera e), din legea 266 din 2008, cum ar fi : cosmeticele, produsele parafarmaceutice, suplimentele alimentare (denumite în continuare în mod colectiv Bunuri ) Magazinele online nu pot vinde sau realiza niciuna din activitățile prevăzute la art . alin. (1), lit. a), c), d) și f), din legea 266 din 2008. Acestea se realizează în farmacii de farmaciști sau de asistenții medicali de farmacie, numai sub supravegherea farmacistului.

3.4.10. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești Termeni și Condiții și că este de acord cu acești Termeni și Condiții.

3.5. Livrarea Produselor

3.5.1. Livrarea Produsele se va face prin fie prin intermediul unor firme de curierat rapid, în funcție de opțiunea Clientului, la adresa de livrare indicată de către Client, fie prin ridicare personala de la punctele de ridicare disponibile pe Site, în termen de 7 zile lucrătoare de la data confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător. În cazul în care produsul nu va fi livrat în termenul sus-mentionat, Clientul va fi informat, prin e-mail, cu privire la noul termen de livrare al comenzii. Noul termen nu va depăsi 30 de zile de de la încheierea contractului (acceptarea comenzii).

În caz de depășire a termenului de livrare menționat anterior sau al celui prevăzut de lege, Vânzătorul va informa Cumpărătorul pe e-mail și va agrea, de comun acord cu acesta, corespunzător circumstanţelor, prelungirea termenului de livrare fără a se depăşi o perioadă suplimentară de cel mult 14 zile.În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar agreat, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.  Prevederile de mai sus nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul de 7 zile lucrătoare este esenţială, asa cum clientul a informat pe Vânzător odată cu plasarea comenzii sau mai înainte de încheierea contractului, caz in care clientul are dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea imediată a contractului in caz de nerespectarea a termenului de livrare.
3.5.2. În caz de reziliere a contractului , Vânzătorul va rambursa către Client prețul Produselor achitate în avans în termen de cel mult 7 zile  de la data la care Clientul a comunicat Vânzătorului decizia de reziliere a contractului. Toate sumele vor fi rambursate către Client prin transfer bancar în contul indicat de Client dacă plata comenzii a fost facută la livrare sau prin transfer bancar. Pentru comenzile plătite online, cu cardul, rambursarea se poate face prin intermediul procesatorului de plăți – PayU.

3.5.3. Livrarea comenzilor se face doar în zilele lucrătoare, de luni până vineri.  Nu se livrează comenzi în zilele de sâmbătă și duminică și nici în zilele în care sunt sărbători legale.

Vânzătorul va asigura livrarea Produselor în mod exclusiv pe teritoriul României.

3.5.4. Toate Produsele livrate de către Vânzător vor fi ambalate în mod corespunzător. Factura va fi generată electronic și poate fi găsită în contul utilizatorului sau la nevoie solocitată prin intermediul email-ului. Factura poate fi adăugată și în colet, însă doar la cerere, această mențiune va fi făcută in momentul plasării comenzii în câmpul de mențiuni din formularul de comandă sau telefonic, dacă astfel a fost plasată comanda. Clientul are obligația de a verifica Produsele la primirea coletului și de a refuza primirea acestuia în cazul în care constată că Produsele prezintă deteriorări.

3.5.5. Vânzătorul va transmite firmei de curierat rapid datele cu caracter personal ale Clientului exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a Produselor achiziționate de Client de pe Site-ul Societății și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS), în limitele și în scopul prevăzut în prezentul înscris.

3.5.6. În cazul comenzilor care beneficiază de transport gratuit, curierul cu care se expediază coletul este ales de către EJoy® , în funcție de momentul în care coletul este ambalat, dar și de numărul de kilometri suplimentari necesari pentru efectuarea livrării.

3.6. Retragerea/Returnarea Produselor

3.6.1. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, Clientul – consumator are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în termen de 14 zile de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a Produsului. În cazul în care Clientul a comandat, prin aceeași comandă, mai multe Produse care au fost livrate separat, termenul de 14 zile se va calcula de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs. Dacă la sectiunea “Retururi și Reclamații” de pe Site este prevăzut un termen mai îndelungat, se va aplica acel termen de retragere/returnare în cazul consumatorilor.

3.6.2. Returnarea Produselor se va realiza in decurs de cel mult 14 zile de la data Clientul a comunicat Vânzătorului decizia de retragere din contract, returnarea realizată după expirarea termenului de 14 zile menționat anterior va da dreptul Vânzătorului să refuze primirea Produselor returnate.

3.6.3. Toate Produsele se vor returna în aceleași condiții în care acestea au fost primite de Client (în ambalajul original), fără nici un fel de deteriorări, cu toate etichetele intacte, în aceeași cantitate și cu documentele însoțitoare. Produsele ce constituie un kit vor trebui returnate ca un kit. Clientul își pierde dreptul de retragere și Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea Produselor care nu îndeplinesc condițiile anterior menționate.

3.6.4. În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, nu vor putea fi returnate și Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza returnarea anumitor Produse cum ar fi cele desigilate și/sau despachetate care, prin natura lor nu pot fi returnate  din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă sau daca sunt inseparabil amestecate cu altele sau sunt susceptibile de a se degrada ori expira rapid, inclusiv dar fără a se limita la produse cosmetice, creme, suplimente alimentare, parfumuri precum și orice alte Produse de această natură.

 

3.6.5. Anterior returnării, Clientul va comunica Vânzătorului intenția de returnare a Produsului și datele contului bancar în care Vânzătorul va putea rambursa contravaloarea Produsului. Intenția de returnare a Produsului se va transmite în scris, prin oricare din următoarele variante, conform OUG34/2014 art.11. alin (1) lit. b:

-Ne puteti comunica intentia Dumneavoastra (declaratie neechivoca) de retur în scris, prin email, la adresa contact@eJoy® .ro sau prin poștă, sau curier.

Vânzătorul va transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

3.6.6. Pentru produsele la care Vânzătorul nu se oferă să suporte costul returnării produselor, iar produsele, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă, Clientul va suporta costul direct al returnării Produselor prin curier rapid, pana la valoarea afisata la sectiunea “Metodă de livrare” și nu va putea solicita rambursarea acestui cost de către Vânzător. Prin excepție, cheltuielile de returnare vor fi suportate de către Vânzător în cazul în care Produsul returnat nu este cel comandat de către Client. Clientul va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării Produselor.

3.6.7. Clientul va transmite Produsele returnate la adresa mentionata pe Site.

3.6.8. Vânzătorul va rambursa Clientului costul Produsului returnat în termen de cel mult 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract de catre Client , prin transfer bancar în contul indicat de către Client. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată..

3.6.9. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului nedeteriorate și nefolosite și, dacă este posibil, în ambalajul original.

3.6.10. După primirea bunurilor returnate, Vânzătorul are dreptul să inspecteze aceste bunuri, în special pentru a determina dacă Bunurile returnate sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate. În cazul în care Bunurile returnate de cumpărător sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate și valoarea Bunurilor devine depreciată, vânzătorul are dreptul de a solicita despăgubiri Clientului pentru daunele care au fost aduse asupra Bunurilor, în special dacă valoarea Bunurilor a fost redusă din cauza manipulării acestora de către Client, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Vânzătorul este îndreptățit să oprească o anumită sumă în funcție de gradul de deteriorare/folosire a Bunurilor returnate.

3.6.11. Responsabilitatea pentru conformitatea Produselor. Vânzătorul are obligația de a se asigura că bunurile trimise către Client nu sunt defecte în momentul expedierii. Vânzătorul este răspunzător față de starea Bunurilor trimise către Client până în momentul în care Clientul a preluat bunurile.
Se considera ca Produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare daca:
(a) Bunurile trebuie să aibă caracteristicile pe care părțile le-au negociat și, în absența unui acord, caracteristicile pe care le-au descris Vânzătorul sau Producătorul pe site-ul web sau în materialele de promovare făcute de Vânzător,
(b) Bunurile sunt adecvate scopului pe care Vânzătorul îl indică pe siteul web sau scopului în care sunt utilizate aceste Bunuri în mod normal,
(c) Bunurile corespund calității sau standardului convenite în eșantionul oferit sau corespund produsului original prezentat,
(d) Bunurile au cantitatea, gradul sau greutatea corespunzătoare;
(e) Bunurile respectă legislația în vigoare.

3.6.12. Dacă apar probleme de conformitate asupra Bunurilor, Clientul are dreptul să solicite:
(a) eliminarea defectului prin furnizarea de Bunuri noi fără defecte sau prin furnizarea Bunurilor lipsă,
(b) remedierea defectului prin repararea Bunurilor,
(c) o reducere la achiziționarea Bunurilor care să compenseze defectul Bunurilor;
(d) retragerea din contract / returnarea produselor.

3.6.13. În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, Clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorat și sigilat. În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnată parțial, dacă produsele păstrate nu întrunesc valoric, cantitativ sau calitativ pragul de eligibilitate al respectivei campanii prin care se oferă produsul cadou, Clientul este obligat să returneze și produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorat si sigilat.

3.6.14. Dacă pentru produsul returnat s-a aplicat un discount, se va rambursa consumatorului pretul efectiv plătit pentru produs, fără discount-ul aplicat. Dacă produsul returnat a fost achitat integral/parțial utilizând un voucher, nu se va rambursa consumatorului si contravaloarea voucherului, ci doar a sumei de bani efectiv plătite Vânzătorului de către respectivul consumator. Vânzătorul nu acordă un nou voucher, pentru înlocuirea celui utilizat pentru plata produsului, în cazul în care produsul respectiv a fost ulterior returnat de către consumator.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitate

Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site.

  1. Newsletter și comunicari comerciale

5.1. Orice Utilizator sau Client care își creează un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail), SMS și/sau apel telefonic.

5.2. Acordul exprimat prin bifarea opțiunii de acord pe Site va reprezenta consimțământul expres și neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea EJoy® .

5.3. Utilizatorul/Clientul va putea renunța în orice moment la primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale, prin oricare din următoarele modalități:

accesarea link-ului de dezabonare, special destinat de la finalul newsletter-ului și/sau Comunicari Comerciale primite;
folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client pentru modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau Comunicari Comerciale;
contactarea EJoy® , utilizând instrumentele dinsponibile pe Site în secțiunea Contact, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau Comunicari nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

5.5. EJoy®  își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau Comunicari Comerciale, precum și dreptul de a restricționa accesul unui abonat la newsletter și/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau Comunicari Comerciale în cazul în care va considera că acesta, prin atitudinea sa, încalcă prevederile prezentului Document, periclitează Site-ul și/sau imaginea Vânzătorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, fără vreo notificare prealabilă sau angajament ulterior din partea Societății.

5.6. Toate drepturile cu privire la conținutul newsletter-ului și/sau al alertelor transmise de către Vânzător aparțin Societății.

5.7. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză. În acest caz se va considera că terțele persoane în cauză au fost informate de către abonați cu privire la prevederile prezentului Document, fara ca EJoy®  sa aiba vreo obligatie fata de aceste persoane, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor acestora cu caracter personal

  1. Dreptul de autor

6.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul eJoy.sk, este proprietatea exclusivă a EJoy® și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.2. Orice fel de informații transmise de Utilizator către Societate prin intermediul Site-ului, altele decat cele legate de procesul de cumpărare-vânzare a unor Produse și date cu caracter personal ale Utilizatorului, conferă Societății dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a distribui, prin orice mijloc media, oriunde aceste informații.

1. În limita prevederii din prezentul Document – Termeni și Condiții, www.ejoy.sk nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., pentru care nu a existat intentia administratorului Site-ului de a le efectua. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

2. Nici una dintre părţile unui Contract încheiat între Client și Vânzător nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea Contractului şi a obligaţiilor lor contractuale, dacă acea neexecutare se datorează unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va notifica cealaltă parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia acelui eveniment, iar partea care notifică va lua toate măsurile disponibile şi necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de forţă majoră. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către www.ejoy.sk Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

4. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Contractul încheiat între Vânzător și Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Client/Utilizator și www.ejoy.sk vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din Slovacia. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord.

Dacă un Consumator întâmpină probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discută, poate să ne scrie la adresa [email protected] pentru o conciliere internă gratuită

Dacă soluționarea pe cale amiabilă sau alternativă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă din orașul în care are domiciliul consumatorul sau, după caz, în care are sediul Pharmatico CE, s.r.o., conform prevederilor codului de procedură civilă. Dacă Utilizatorul/Clientul nu se încadrează la categoria ”consumatori”, conflictul va fi soluționat în toate cazurile de către instanța competentă de unde are sediul Pharmatico CE, s.r.o.
5. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

6. www.ejoy.sk își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului și/sau Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.
7. www.ejoy.sk are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără nicio notificare în prealabil.

Odată cu lansarea unei Comenzi, www.ejoy.sk înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată ca acceptată de www.ejoy.sk are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.

Certificat

de biroul public
de sănătate

GARANTAT

Primești banii inapoi

Fabricat în Europa

Marea Britanie

Livrare discretă

a coletelor

Pentru

achiziții de peste
320RON

Produs 100% NATURAL

de cea mai bună calitate